Geef de tofste kunstlessen!
Meer informatie over Meester in Kunst

Page content

article content

Burgerschap op de basisschool. Zo kan het ook!

Burgerschap en het onderwijs, het is een onderwerp dat al vaker het nieuws heeft gehaald. Zo ook vandaag. Minister Slob maakte vandaag bekend dat er een nieuwe wet is gemaakt, die ervoor moet zorgen dat burgerschap op school minder vrijblijvend wordt. Scholen moeten zich onder meer gaan richten op: gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, begrip voor anderen en verdraagzaamheid. Maar welke school houdt zich daar nou niet mee bezig? Volgens ons vindt elke school dit belangrijk!

Eerlijk gezegd zijn wij er geen voorstander van, leerkrachten met wetten een lesprogramma op te leggen. Leerkrachten weten zelf heel goed wat er wel en niet nodig is in hun klas. En hebben de leerkrachten niet al meer dan genoeg op hun bord? Was het niet de bedoeling dat leerkrachten meer vrijheden moesten krijgen en meer verantwoordelijkheid mochten nemen voor hun eigen werkzaamheden?

Drama inzetten bij burgerschapBurgerschap

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij burgerschap onbelangrijk vinden. Integendeel. Het is heel belangrijk dat kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan, dat ze zich in elkaar kunnen verplaatsen en elkaar hierdoor beter leren te begrijpen. Daarom willen wij leerkracht inspireren om op een leuke, simpele en effectieve manier aan burgerschap te werken in de klas. Maak daarbij gebruik van drama!
Drama leent zich er ontzettend goed voor om met burgerschap aan de slag te gaan. Drama leert kinderen zich in te leven in anderen. Bijvoorbeeld door personages te zien in een voorstelling of door zelf een personage te spelen. Lees hier meer over in ons artikel: Waarom is drama belangrijk?

Theatervoorstellingen en burgerschap

Voorstellingen nemen kinderen mee in een andere wereld. De kinderen leven mee met wat de personages meemaken. Ze herkennen zich misschien wel in de personages of herkennen situaties uit de voorstelling uit hun eigen leven. Voorstellingen zetten kinderen aan het denken: zou ik hetzelfde gedaan hebben? Wat vind ik hiervan? Begrijp ik wat het personage doet of niet? Na afloop van een voorstelling komen de verhalen bij de kinderen opgang. Het perfecte moment voor een gesprek in de klas, over dat ene onderwerp dat je als leerkracht zo graag wilde behandelen! Niet voor niets komen in al onze voorstellingen kenmerken van burgerschap naar voren. Onderstaande thema’s die we gebruiken in onze voorstellingen, hebben een direct verband met burgerschap:

  • verschillen tussen kinderen
  • iedereen heeft talent!
  • hoe maak je vrienden?
  • welke vrijheden hebben we nu en hoe was dat vroeger?
  • wat doe je wel en wat doe je niet voor een ander?

Dus ons advies aan minister Slob: meer aandacht voor burgerschap? Meer geld voor kunst en cultuur op de basisschool!

Dramalessen en burgerschap

Wanneer je een thema rondom burgerschap in de klas wilt behandelen, dan is drama een geschikte vorm. Neem bijvoorbeeld het thema discriminatie of pesten. Laat de kinderen een scene improviseren waarin iemand gediscrimineerd of gepest wordt. Benader de scene vanuit alle perspectieven. Hoe zou iemand zich voelen als hij of zij gediscrimineerd of gepest wordt? Waarom zou iemand een ander discrimineren of pesten? Wat kun je doen, als je ziet dat iemand gediscrimineerd of gepest wordt? Drama helpt kinderen een situatie van verschillende kanten te bekijken. Zo leren ze anderen beter te begrijpen en genuanceerder te denken. Dit draagt ook bij aan een fijnere sfeer in je klas!

Zou je drama vaker willen inzetten om aan burgerschap in de klas te werken?
Houd dan dit blog in de gaten, want binnenkort komen we met lesideeën, waarbij  je kan werken aan burgerschap met behulp van drama.

Comment Section

0 reacties op “Burgerschap op de basisschool. Zo kan het ook!

Plaats een reactie


*